§ 3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej https://www.shop-ait.com i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
  1. dokonywania zakupów w sklepie internetowym shop-ait.com,
  2. jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
  3. jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
  4. opiniowania bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony.
 3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link służący do aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient ma możliwość: wyrażenia swobodnej i odrębnej zgody na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie AIT Sp. z o.o. i przetwarzaniu ich zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”. Po udzieleniu zgody dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
   1. realizacji umowy przez Sprzedającego,
   2. informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy shop-ait.com,
   3. powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego shop-ait.com,
   4. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu shop-ait.com z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu shop-ait.com.
 8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.shop-ait.com z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Domniemuje się, że Użytkownik zaakceptował nowy regulamin jeśli nie zgłosi on uwag w formie elektronicznej na adres kontakt@ait.group
 9. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym shop-ait.com należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 10. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 11. Administrator zastrzega sobie możliwość anulowania transakcji, jeśli zakupiony produkt jest niezgodny z przeznaczeniem – dotyczy to szczególnie licencji na program JPK Raportowanie.
 12. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.